Brian Smiths gate 8, 7045 Trondheim +4791141401 oyrisan@gmail.com

Velkommen til Bartebier.no

To birløkter på tur
Stor og liten birøkter på tur for å se hvordan det står til hos honningbiene.

Har du lyst på trøndersk honning?

Vi har Sommer- og Lynghonning på 250g glass og 500g bokser

Send en mail til: bestilling@bartebier.no

eller benytt bestillingsskjema så skal vi nok finne en løsning